Зүүний Аянгыг Судлах нь : Магтан дуу | “Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй” | Их Эзэний үг бол миний хөл дэх дэнлүү

      Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй

Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй  
Бурхан бол амиар хангагч, цор ганц хөтөч  
Түүний үгийн утга учир, үнэ цэнэ  
Тэднийг хүн хүлээн авч, танин мэдсэн эсэхээс 
үл хамааран
Мөн чанараар нь тодорхойлогдоно
Газар дээр хэн ч Түүний үгэнд итгэхгүй ч
Түүний үгийн хүч, үнэ цэнийг  хэмжээлшгүй
Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
Бурхан бол амиар хангагч, цор ганц хөтөч

Түүний үгийг эсэргүүцэж, 
үл ойшоон няцаадаг хүмүүст,
Бурханы хэлэх цорын ганц хариулт бол
Цаг хугацаа, бодит байдал Түүний гэрч болж, 
Түүний үг бол зам, үнэн, амь гэдгийг
Бүхий л үед, Түүнийг гэрчилдэг
Бид үүнд бат итгэж дагах ёстой
Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
Бурхан бол амиар хангагч, цор ганц хөтөч

Түүнийг дагадаг бүх хүмүүст 
Бурхан энэ бүхнээ мэдүүлнэ:
Түүний үгийг хүлээн авдаггүй 
Бас тэдгээрийн дагуу хийдэггүй хүмүүс
Бурханы үгнээс авралыг хараагүй
Түүний зорилгыг олж чадаагүй хүмүүс,
тэд бол Бурханы үгээр яллагдсан хүмүүс
Тэд Бурханы авралыг алджээ
Тэднээс Мөнхийн шийтгэл хэзээ ч салахгүй  
Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
Бурхан бол амиар хангагч, цор ганц хөтөч
Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
Бурхан бол амиар хангагч, цор ганц хөтөч

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос 

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурханбиечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.
start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)